Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin i polityka prywantości

SKRÓCONY REGULAMIN SKLEPU:

 

MAGAZYNOWANIE:

 1. Towar- maty posiadamy "fizycznie" w naszym magazynie w Krakowie. 

WYSYŁKA:

 1. Zamówienia złożone do godz. 06:00 wysyłamy tego samego dnia (wyłącznie w dni robocze). 
 2. W paczkach wysyłamy maty: 4cm do 30szt; 2cm do 60szt. 
 3. Na paletach wysyłamy maty: 4cm od 31szt., 2cm od 61szt. 
 4. Paczki wysyłamy kurierem: Pocztex24
 5. Palety wysyłamy kurierem: Poczta Polska 
 6. Towar wysyłamy zgodnie z adresem wskazanym w formularzu sklepu 
 7. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone. 
 8. Towar wysyłamy po zaksięgowaniu środków na koncie (nie dotyczy pobrań).  

DOSTAWA:

 1. Towar dostarczamy bezpośrednio do siedziby odbiorcy na terenie Polski, za pośrednictwem firm kurierskich.
 2. Czas dostawy uzależniony jest od danego przewoźnika i wynosi ok. 1-3 dni robocze.
 3. Dostawa terminowa tzn. na określony dzień; godzinę lub w sobotę- jest dodatkowo płatna i musi być uzgodniona ze sklepem przed dokonaniem zakupu.
 4. Dostawa za granicę musi być wcześniej uzgodniona ze sklepem a transport jest wyceniany indywidualnie.
 5. W okresach przedświątecznych czas dostawy zamówienia może ulec wydłużeniu.
   1. Za nieodebranie przesyłki lub ponowienie dostawy koszty ponosi Kupujący w kwocie 20zł od paczki i 200zł od palety. 

PAKOWANIE:

 1. Paczki z matami zabezpieczone są tekturą ochronną i sterczem + każda z mat zabezpieczona jest z czterech stron obrzeżami ochronnymi. 

FAKTURA VAT: 

 1. Do każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT na firmę lub fakturę imienną zgodnie z danymi zawartymi w formularzu.
 2. Faktury przesyłane są automatycznie na maila przez program księgowy.

STATUS PRZESYŁKI: 

 1. W celu ustalenia statusu przesyłki prosimy o sprawdzenie numeru przesyłki na stronie przewoźnika pod poniższym linkiem: -Poczta Polska/ Pocztex: ttp://emonitoring.poczta-polska.pl/ -InPost: https://inpost.pl/sledzenie-przesylek
 2. Opóźnienia w dostawie prosimy wyjaśnić bezpośrednio z przewoźnikiem: Poczta Polska telefon: (+48) 438 420 600 lub 801 333 444; 
 3. Numer przesyłki wysyłany jest SMS-em oraz mailowo.

POZOSTAŁE WARUNKI

 1. Wszystkie produkty są nowe i objęte gwarancją.
 2. Należy określić parametry przedmiotu do wysyłki tj. kolor, rozmiar itp.- jeżeli takie wynikają z aukcji.
 3. W przypadku braku informacji przedmiot wysyłamy losowo.
 4. Produkty mogą być oznaczone logiem, znakiem firmowym, znakiem producenta lub innymi napisami/ grafikami niewidocznymi na zdjęciach.
 5. Zastrzegamy sobie możliwość wykorzystania zdjęć i filmów w celach reklamowych przedstawiających zakupione u nas produkty- opublikowane na ogólnie dostępnych portalach społecznościowych i stronach internetowych z wyraźnym zaznaczeniem ich autora/właściciela.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji poprawności danych Zamawiającego przed wysyłaniem towaru (telefonicznie lub mailowo) i/lub anulowania zamówienia bez podania przyczyny.
 7. Towar w przedsprzedaży (oznaczony na sklepie niebieską kropką / powyżej ceny zakupu/ lub, gdzie czas wysyłki wynosi powyżej 5dni)- musi być zaliczkowany lub opłacony w całości, przed dokonaniem zakupu. Prosimy o wszcześniejszy o kontakt ze sklepem.

ZWROTY:

 1. Zwroty reguluje obowiązująca ustawa "o prawach konsumenta"
 2. Konsument, który zakupił towar przez internet, może w ciągu 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Dotyczy to towaru nieużywanego.
 3. Sprzedawca ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwrócić klientowi dokonane przez niego płatności za towar wraz z kosztem dostawy.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na konto bankowe wskazane w "formularzu odstąpienia od umowy" 
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty odesłania produktu do sprzedającego, chyba że sprzedawca zgodził się je ponieść. 
 6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi, gdy: zakupiony towar nosi ślady użytkowania, zakupiony towar został uszkodzony przez konsumenta, zakupiony towar został dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu i traci wartość po otwarciu, zakupiony towar został rozdzielony i ponownie połączony przez co nie jest już pełnowartościowym, oryginalnym produktem (dotyczy np. mat i ich obrzeży). 
 7. Aby dokonać zwrotu, należy: 
 1. Przesłać formularz odstąpienia od umowy na adres mailowy: kontakt@gym4.pl
 2. Odesłać towar (wraz z dowodem zakupu + formularzem odstąpienia od umowy) na adres: Gym4 Sp. zo.o al. 29Listopada 9431-411 Kraków.

Formularz „Odstąpienia od umowy” jest dostępny pod poniższy linkiem: https://gym4.iai-shop.com/data/include/cms/Odstpienie_od_umowy.pdf

 
 
REKLAMACJE:
 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.
 2. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne (typu: wgniecenia, rozdarcia, obtarcia, rozcięcia etc.) oraz uszkodzenia spowodowane niedbałym lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem.
 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktów i/lub przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem spisania w obecności osoby dostarczającej produkt/ Kuriera protokołu szkody w momencie dostawy produktu.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie produktu spowodowane przez użytkowanie produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub nieprzestrzeganie zaleceń sprzedawcy, niewłaściwego montażu, zastosowania, przechowywania, konserwacji, czyszczenia lub użytkowania produktów.
 5. Aby dokonać reklamacji, należy:
 6. - powiadomić sklep mailowo o usterce wysyłając zgłoszenie na adres: kontakt@gym4.pl oraz
 7. - odesłać towar na adres: Gym4 Sp. zo.o al. 29Listopada 9431-411 Kraków (wraz z opisem reklamacji oraz informacją o numerze zamówienia/ dokumentem zakupu).
 8. Towar zostanie przyjęty w godzinach otwarcia magazynu (patrz: Pozostałe Informacje).
 9. Reklamowany produkt Kupujący wysyła na swój koszt. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
 10. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych.
 11. Termin wykonania reklamacji zależny jest od producenta i wynosi od 1 do 3 miesięcy.

 

 

I.  Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3.  Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4.  Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego GYM4;

5.  Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod gym4.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

6.  Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Gym4 sp. zo.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8.  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

9.  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II.  Postanowienia ogólne

2.1.  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: gym4.pl.

2.2.  Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3.  Sklep internetowy, działający pod adresem: gym4.pl, prowadzony jest przez firmę: GYM4 sp. zo.o. 

2.4.  Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a)  zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b)  warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c)  warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d)  zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a)  Internet Explorer z włączoną obsługą aplikacji: Javy, lub

b)  Innej przeglądarki internetowej

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

2.7.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa GYM4 zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8.  Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu gym4.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. GYM4 może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b)  dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,

c)  dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez GYM4 za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię GYM4 .

3.5.  Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody GYM4.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c)  niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d)  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla GYM4,

e)  korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f)  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV.  Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1.  Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2.  W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.gym4.pl, (dokonać wyboru towarów oraz – ewentualnie – wyboru np.: rozmiaru, wagi, kolorystyki itp. jeżeli takie wynikają ze specyfikacji), podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

4.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „np. Zamawiam z obowiązkiem zapłaty lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

f) itp.

4.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. 

4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z GYM4 sp. zo.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

5.0. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

5.1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu gym4.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

5.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

V.  Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską DPD/UPS/POCZTA POLSKA/InPOST.  Koszty dostawy zostaną wskazane w momencie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy uzależniony jest od przewoźnika oraz rodzaju dostawy. Zazwyczaj wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia.

Klient informowany jest o przybliżonym czasie realizacji zamówienia podczas składania zamówienia. 

Termin realizacji dostawy może być również ustalony indywidualnie z Klientem.

Za opóźnienia w dostawie z przyczyn niezależnych Firma GYM4 nie ponosi odpowiedzialności. 

 

VI.  Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego.

b) płatnością w systemie IAI S.A.

c) za pobraniem

d) inną formą płatności dostępną na stronie gym4.pl podczas składaniu zamówienia.

 

 VII.  Prawo do odstąpienia od umowy 

Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas pisemnie o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia ( pocztą elektroniczną na adres: kontakt@gym4.pl).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. GYM4 jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@gym4.pl. 

8.3. GYM4 nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. GYM4 podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić GYM4 o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres biuro@gym4.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 

X.  Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

10.1.Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów.

10.2.W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy GYM4 a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.3.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy GYM4 a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę GYM4 Sp.zo.o. w Krakowie.

10.4.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

 

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.72 / 5.00 81 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-04-09
wszystko git
2024-04-09
:)
pixel